Kviz so pripravili: Dr. Tatjana Vučajnk
in študentke in študenti pedagoške smeri slovenščine: Ana Kristina Einspieler, Anna Ogris, Katarina Amalia Urank, Felizian Ibounig, Simon Rustia, aau.at/slawistik

Design: Tom Ogris, majortom.at